ПАТ «Тернопільський кар'єр» належить до провідних компаній України на ринку вапняку, яка займається розробкою родовищ вапнякового каменю з подальшою переробкою його на будівельні та інші види матеріалів. Активний розвиток ПрАТ «Тернопільський кар'єр» дозволив збільшити річні потужності видобутку до 2 млн. т продукції на рік.

Виробництво продукції здійснюється на трьох кар'єрах у Тернопільській області: Галущинецькому, Максимівському та Старо-Збаразькому. ПАТ «Тернопільський кар'єр» докладає послідовних зусиль до впровадження високотехнологічних методів видобутку та переробки вапнякового каменю, які дозволяють нарощувати кількісні показники виробництва та забезпечувати стабільну якість готової продукції. Окрема увага приділяється логістичному питанню – оптимізація процесів складування, сортування, відвантаження забезпечила кількаразове збільшення добового відвантаження продукції залізницею та автотранспортом.

Продукція ПрАТ «Тернопільський кар'єр» сертифікована та відповідає усім вимогам та стандартам України. Партнерами компанії є найбільші підприємства металургійної, цукрової, силікатної, будівельної та інших галузей країни. Серед продукції переробки вапняків, які виробляє компанія, потрібно відзначити високоякісний мінеральний порошок, який випускається на сучасному заводі фірми Loesche (Німеччина), основні сфери застосування якого – дорожнє будівництво та виробництво сухих будівельних сумішей. Найціннішим ресурсом ПрАТ «Тернопільський кар'єр» є колектив кваліфікованих відповідальних спеціалістів, які забезпечують задоволення вимог та потреб партнерів компанії.

ПрАТ «Тернопільський кар'єр» розуміє важливість розвитку персоналу як необхідної складової сталого успіху компанії. Впровадження прогресивних програм розвитку та мотивації працівників компанії стали традиційною практикою на підприємстві.

2,8 МЛН. ТОНН
ОБ’ЄМ ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ НА РІК

МІСІЯ

Ми, як компанія, працюємо для того, щоб нашою продукцією у сукупності із нашими знаннями сприяти розвитку та задоволенню потреб таких бюджетоутворюючих галузей, як металургія, цукрове виробництво, дорожнє будівництво.

Ми прагнемо якісно і натхненно виконувати свою роботу, щоб наші клієнти, суспільство та працівники отримували заряд позитиву в будь-яких ситуаціях та сприймали нас як надійного партнера.

ВІЗІЯ 2021:

 • ПрАТ Тернопільський кар’єр - найбільша українська компанія з видобутку і переробки вапняку, інтегрована у світову вапняну екосистему
 • Компанія є визнаним експертом в технологіях виробництва вапняку і продуктів його переробки. Постійно досліджує новинки світового ринку вапняної екосистеми та впроваджує доцільні винаходи у власному виробництві. Компанія має вплив на законодавче поле і створення нових стандартів роботи з вапняком в Україні
 • За якістю управління ми є взірцем ведення бізнесу та найкращим роботодавцем серед компаній з видобутку і переробки вапняку
 • За характером власності компанія залишається сімейною з можливістю залучення стратегічних партнерів для подальшого розвитку
 • В результаті синергії ключових характеристик, ми залишаємося інвестиційно-привабливим об’єктом для довгострокового інвестування

ЦІННОСТІ

 • Підприємливість. Ми використовуємо можливості ринку та ініціативність команди для синергії рішень розвитку. Шукаємо нове з метою збільшення капіталізації бізнесу
 • Розвиток Ми вкладаємо в професійний та персональний розвиток співробітників, заохочуємо самонавчання і надбання управлінського досвіду в реальних умовах виробництва
 • Операційна ефективність. Ми застосовуємо кращі світові підходи (наприклад, Lean, Kaizen, TOC) та їх інструменти для зменшення втрат у виробничих та управлінських процесах, підвищення маржинальності продукту
 • Якість. Ми свідомо маємо вищу якість продуктів на ринку, як конкурентну перевагу. Якість розглядаємо в цілому як ознаку професійного управління
 • Прозорість. Ми будуємо прозорі процеси управління на всіх рівнях компанії з метою підвищення ефективності управління та інвестиційної привабливості компанії
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ
 • Положення про наглядову раду ПрАТ ТК 2019
 • Положення про правління ПрАТ ТК 2019
 • Статут ПрАТ ТК 2019
 • Статут ПрАТ ТК 2018
 • Статут ПрАТ ТК 2017
 • Статут ПрАТ ТК 2013
 • Положення про заг.збори акціонерів ПрАТ ТК 2017
 • Положення про наглядову раду ПрАТ ТК 2017
 • Положення про правління ПрАТ ТК 2017
 • Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ ТК
 • Положення про Наглядову раду ПрАТ ТК
 • Положення про Правління ПрАТ ТК
 • Положення про Ревізійну комісію ПрАТ ТК

our instagram

We make consistent efforts to implement high-tech methods of extraction and processing of limestone, which allow to increase the quantitative indicators of production and ensure stable quality of finished products.

LEAVE AN APPLICATION AND WE WILL CALL