Серед корпоративних цінностей ПрАТ Тернопільський кар’єр, одним із визначальних є забезпечення високої якості продукції.

Усі виробничі та обслуговуючі процеси націлені на досягнення якісних показників що забезпечуються через впровадження процесного управління, яке передбачає контроль за дотриманням вимог на усіх ділянках функціонування компанії. В 2014 році компанія отримала сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2009.

ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАПНЯКУ:

 • сумарний вміст оксидів кальцію та магнію СаО+МgО, %.
 • вміст полуторних оксидів алюмінію і заліза в сумі Аl2О3+FE2О3, %;
 • вміст оксидів кальцію CaO, %; та магнію MgO, %;
 • вміст речовин нерозчинних в соляній кислоті у, %;
 • вміст нерозчинного залишку діоксину кремнію SiO2, %;
 • випробування на вміст вуглекислого кальцію СаСО3, %;
 • вуглекислого магнію МgСО3,%;

ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБОВУЄ НАСТУПНІ ВЕЛИЧИНИ:

 • Визначення фракційного складу (метод ситового аналізу)
 • Вміст пиловидних і глинистих часток (в т.ч. глини в грудках)
 • Зерновий склад
 • Лещадність
 • Вологість

В 2015 РОЦІ ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР» РОЗРОБИВ ВЛАСНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ: «ВАПНЯК ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІЧНІ УМОВИ» ТУ У 08.1-00292623-001:2015.

ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАПНЯКУ:

 • активні СаО+MgО,% ;
 • непогашені зерна
 • вологість кальцієвого вапна тривалість гашення
 • температура гашення вапна,
 • вміст СО2, %;

ЛАБОРАТОРІЯ ВИПРОБОВУЄ НАСТУПНІ ВЕЛИЧИНИ:

 • при бурінні свердловин.
 • проведення хімічного аналізу гірничої маси після вибуху.
 • при вироблені нового виду продукції
 • періодичне проведення хімічного, ситового аналізу та фізичного аналізу готової продукції при відвантаженні її клієнту.
КІНЦЕВИЙ КОНТРОЛЬ, ЗА ЯКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОДУКЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ АТЕСТАЦІЇ І МАЄ ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ У СФЕРІ ПОШИРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ.
СТАНДАРТИ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКЦІЇ

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ ДО ПРОДУКЦІЇ (ДСТУ, СОУ)

 • ДСТУ 1451-96
 • ДСТУ Б В.2.7-109
 • ДСТУ Б.В.2.7-121-2003 Порошок мінеральний
 • СОУ-МПП 73.080-028 2004
 • СОУ-2007
 • СОУ-метод ситового аналізу

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПРОДУКЦІЇ КОМПАНІЇ (ТУ, ПАСПОРТИ ЯКОСТІ, СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ)

 • ТУ-ТК Вапняк технологічний

LEAVE AN APPLICATION AND WE WILL CALL