До уваги акціонерів ПАТ "Тернопільський кар'єр"

ДО УВАГ? АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАР?СТВА „ТЕРНОПІЛЬСЬК?Й КАР’ЄР”

Код за ЄДРПОУ 00292623

(надалі – «Товариство»)

Місцезнаходження: 47372,Тернопільська обл.,

Збаразький р-н, с.Максимівка, вул.Стара Максимівка, буд.29 

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) відбудуться «20» червня 2013 року  за адресою:  47372, Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29, зал засідань. Початок Зборів об 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «14» червня 2013 року  (станом на 24.00).

ПОРЯДОК ДЕНН?Й:

  1. Про обрання лічильної комісії.

  2. Про обрання голови та секретаря Зборів.

  3. Про приєднання до ПАТ «Тернопільський кар’єр» Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАРІЧНЕ-МІЛК».

Реєстрація акціонерів відбудеться 20 червня 2013 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати прове­дення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: 47372,Тернопільська обл., Збаразький р-н, с.Максимівка, вул. Стара Максимівка, буд.29,  зал засідань, у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00. В день проведення  Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лехман Людмила Василівна. Збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Телефон для довідок: /0352/ 246489.

Наглядова рада ПАТ «Тернопільський кар’єр»

Оголошення опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 101 (3651) від 04.06.2013

 


Дата публікації: 11.06.2013
Кнопка Вверх