Повідомлення

Станом на 24:00 год. 19.04.2018 р. (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що відбудуться 25 квітня 2018 року), загальна кількість випущених простих іменних акцій становить 5 930 022 шт., в т.ч. голосуючих простих іменних акцій - 5 919 692 шт.


Дата публікації: 24.04.2018
Кнопка Вверх